W 2015 ROKU

Styczeń

■ Od początku roku obowiązywał nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych na GPW – RESPECT Index.

Luty

■ Forum Interesariuszy CSR Europe w Brukseli, na którym uzgodniono stanowisko w sprawie przyszłego kształtu Europejskiej strategii CSR na lata 2015-2019.

Marzec

■ Forum Ekonomiczne „Welconomy” w Toruniu, w ramach którego odbyły się panele poświęcone CSR i współpracy międzysektorowej.

■ Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

■ Ogłoszenie „CSR Annual Outlook 2015” – publikacja i wydarzenie przygotowane m.in. przez CSRinfo.

Kwiecień

■ VII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w ramach którego odbył się panel pt. „Kapitał społeczny i gospodarka”.

■ „Okrągły stół o zamówieniach publicznych” organizowany przez Fundację CentrumCSR.PL – forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

Maj

■ Global Reporting Initiative (GRI) opublikowało pierwszy raport „Sustainability and Reporting Trends in 2025 – Preparing for the Future”, który stanowi analizę trendów w zakresie sprawozdawczości danych związanych m.in. z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

■ Publikacja „Standardów Działania Fundacji Korporacyjnych” – podręcznik dla fundacji korporacyjnych, Forum Darczyńców.

■ Gala Finałowa Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” w Warszawie.

■ Premiera raportu Fundacji CentrumCSR.pl „Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”.

Czerwiec

■ 14. wydanie najszerzej dystrybuowanej publikacji na temat CSR w Polsce „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”.

■ IV Posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego ministra gospodarki.

■ III Międzynarodowa Konferencja CSR beyond voluntariness. CSR Trends III, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Strategii i Rozwoju Impact.

Lipiec

■ Raport „Uszyte w Polsce” o warunkach w polskich zakładach produkcyjnych z branży odzieżowej, Clean Clothes Polska.

■ Spotkanie „Jak kupować społecznie odpowiedzialną elektronikę?” organizowane przez Fundację CentrumCSR.PL w ramach projektu Electronics Watch.

Wrzesień

■ Europejskie Forum Nowych Idei – uczestnicy dyskutowali o najbardziej palących wyzwaniach dla Europy. Wiodący temat obrad dotyczył rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych. W ramach prologu do EFNI odbyła się międzyśrodowiskowa dyskusja „Ekosystem współpracy dla zmiany społecznej. Frazes czy realna szansa?”.

■ Trzydniowy Festiwal Wolontariatu w Warszawie. Festiwal skierowany był do koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, fundacjach korporacyjnych i firmach.

■ Fundacja CentrumCSR.PL ogłasza wyniki niezależnego monitoringu społecznej odpowiedzialności 227 przedsiębiorstw w Polsce.

■ V Posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego ministra gospodarki

Październik

■ Rozstrzygnięcie konkursu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

■ Konferencja „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”, ALK w Warszawie.

■ Konferencja FOB pt. „Biznes, który zmienia świat”.

■ II Kongres Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości” organizowany m.in. przez CR Navigator.

■ Publikacja podręcznika dobrych praktyk wdrażania CSR przez MMŚP, PARP.

■ Debata „Prawa pracownicze a społeczna odpowiedzialność biznesu” organizowana przez Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Heinricha Bölla, Strefę Zieleni we Wrocławiu.

■ Konferencja „Rok po VII OFIP – Droga do Polski Obywatelskiej” prezentująca Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.

Listopad

■ Konferencja Enterprise 2020 Summit 2015 – The Future of Europe w Brukseli – jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych CSR i zrównoważonemu rozwojowi.

■ Konferencja Nienieodpowiedzialni i rozstrzygnięcie X edycji konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace naukowe z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu.

■ Rozstrzygnięcie Konkursu Liderzy Filantropii 2015.

■ Spotkanie dla firm doradczych w PARP, na którym prezentowano „Model diagnozy i wdrażania CSR w MMŚP”.

■ III Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze.

■ Rozpoczęcie XII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Grudzień

■ Ustanowienie porozumienia klimatycznego w Paryżu.

■ Rozstrzygnięcie konkursu Raporty Społeczne.

■ 15. jubileuszowe wydanie najszerzej dystrybuowanej publikacji na temat CSR w Polsce „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”.

■ V Forum Inicjowania Rozwoju.

■ Ukazuje się jubileuszowa publikacja FOB – „Biznes, który zmienia świat”.

 

ZAPOWIEDZI NA 2016

Styczeń

■ Początek naboru wniosków w Konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku.

■ Rozpoczęcie cyklu warsztatów kompetencji Prezesów-wolontariuszy w ramach programu „Wiedza i doświadczenie”.

Luty

■ Obchody III urodzin Karty Różnorodności.

■ Rozpoczęcie cyklicznych, krakowskich spotkań poświęconych CSR organizowanych przez Stowarzyszenie Wzmacniacz.org.

Marzec

■ Ogłoszenie Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

■ Ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” – 6. edycja.

■ Ogłoszenie Annual CSR Outlook 2016 – zebrane przez CSRinfo w przystępnej formie podsumowanie roku i trendy na przyszłość.

■ Debata na temat zrównoważonych zamówień publicznych – debata międzysektorowa i prezentacja dobrych praktyk, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Kwiecień

■ Konferencja dla pracodawców pt. „Nowe trendy w wolontariacie pracowniczym i działaniach CSR przedsiębiorstw – wsparcie i rozwój pracowników 55+”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Wolontariatu na podstawie doświadczeń projektu „Lokomotywa zmian”.

■ Publikacja Raportu o produkcji butów w Chinach, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Maj

■ Europejski Kongres Gospodarczy.

■ Ogłoszenie wyników X Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

■ Rozstrzygnięcie Konkursu Kampania Społeczna Roku 2015.

■ III Ogólnopolski Dzień Różnorodności.

Czerwiec

■ Global Summit of Women w Warszawie – „kobiece Davos” od 25 lat, gromadzi światowe przywódczynie, polityczki, szefowe największych korporacji oraz liderki organizacji pozarządowych.

■ Inauguracja projektu Autorytety, którego organizatorem jest Grupa ANG.

■ „Akademia Odpowiedzialnego Biznesu” zorganizowana przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu.

■ Publikacja Raportu nt. działań firm obuwniczych w obszarze odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem wartości, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

■ Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do konkursu „Raporty Społeczne 2016”.

■ Gala finałowa Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

■ Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych.

Wrzesień

■ Konferencja „Raporty Społeczne 2016”.

Październik

■ Konferencja Nienieodpowiedzialni oraz rozstrzygnięcie XI edycji konkursu Verba Veritatis.

■ Rozpoczęcie XIII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

■ Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu – cykl ogólnopolskich wydarzeń dotyczących tematyki CSR organizowany przez CSRinfo.

■ II Kongres Etyczny, którego tematem przewodnim będzie współpraca biznesu z NGO, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.

Listopad

■ Targi CSR 2016.

■ I Spotkanie Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Grudzień

■ Rozpoczęcie naboru dobrych praktyk do Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

■ II Spotkanie Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.