W publikacji znalazły się między innymi:

▪ Wywiad z Markiem Kramerem, współautorem koncepcji CSV, zgodnie z którą można przeformułować model biznesowy i strategię konkurencyjności firmy w taki sposób, by stworzyć nową wartość dla otoczenia.

▪ Inspirująca rozmowa z Siostrą Małgorzatą Chmielewską, prowadzącą od 18 lat trzy przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są podopieczni Wspólnoty Chleb Życia.

▪ Najważniejsze wydarzenia z obszaru odpowiedzialnego biznesu i filantropii w Polsce.

Nowe podejście do biznesu powinno być ukierunkowane na rozwój, empatię i realizowane zgodnie ze standardami, które formułują zarówno środowiska społecznie zaangażowanych przedsiębiorców, jak i organizacje takie jak OECD.

O rozwoju poprzez implementację nowych modeli pisze Wayne Visser, a wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz prezentuje podejście RBC, konkludując, iż również zdaniem rządu CSR powinien stać się filozofią prowadzenia biznesu.
R. Paul Herman, autorytet odpowiedzialnego inwestowania, dzieli się z polskimi czytelnikami wskazówkami, jak wspierać zrównoważony rozwój poprzez odpowiedzialne decyzje inwestycyjne.
O przywództwie empatycznym i o tym, że empatii nie da się udawać, pisze Mary Gordon – twórczyni ruchu Roots of Empathy, autorka bestsellera pod tym samym tytułem. Z polskiej perspektywy omawiają tę tematykę: Jacek Santorski, Maria Zakrzewski i Dorota Szczepan-Jakubowska.
Spojrzenie od strony międzynarodowej na implementację nowej dyrektywy i standardy raportowania danych niefinansowych przedstawia prezes Global Reporting Initiative (GRI) Tim J. Mohin, a o sposobie ich implementacji do polskiego prawodawstwa pisze wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Peter Lacy, światowy autorytet z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym prezentuje korzyści płynące z takiego modelu działania, a z kolei prof. Piotr Płoszajski pokazuje, jakie zagrożenia dla społeczeństwa mogą nieść ze sobą nowe technologie.
„Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR” ukazuje się już od blisko 9 lat jako eksperckie wydawnictwo przedstawiające tematykę odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Jest to najszerzej dystrybuowana publikacja, holistycznie traktująca o odpowiedzialnym biznesie w Polsce.
Patronami medialnymi Kompendium CSR są: Wirtualna Polska, Bankier.pl i PRoto.pl.
Publikacja „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR” ukazała się na 20 stronach 2 czerwca z dziennikiem „Rzeczpospolita”, a także pod adresem: kompendiumcsr.pl. Numer pozostaje aktualny do listopada, kiedy to ukaże się 18. edycja. Zapraszamy również na fanpage: www.facebook.com/kompendiumcsr.

Pobierz 17. edycję