Styczeń

■ Od początku roku obowiązuje nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych na GPW – RESPECT Index ogłoszony 16 grudnia 2015 roku.

■ Publikacja podręcznika „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, który powstał w ramach projektu PARP: „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Książka dostępna na stronie: www.parp.gov.pl.

Luty

■ Digital4EU Stakeholder Forum 2016 – II edycja Forum Interesariuszy organizowanego przez Komisję Europejską, w trakcie którego podejmowano wątki związane z cyfryzacją gospodarki.

■ Obchody 4. urodzin Karty Różnorodności.

Marzec

■ Konferencja „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”, Fundacja CentrumCSR.PL.

■ Ogłoszenie „CSR Annual Outlook 2016” – publikacja i wydarzenie przygotowane m.in. przez CSRinfo.

■ Ogłoszenie 14. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, FOB.

■ Ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”– 6. edycja.

■ Welconomy – Forum Ekonomiczne w Toruniu, w ramach którego odbyły się panele poświęcone współpracy międzysektorowej.

■ Debata „Zrównoważone Zamówienia Publiczne – dobre praktyki i rekomendacje” organizowana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie i Miasto Stołeczne Warszawa.

■ Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Etyczna Firma organizowanej przez „Puls Biznesu”.

Kwiecień

■ Polish Swiss Innovation Day 2016 – konferencja poświęcona innowacyjności mająca na celu rozwijanie dialogu pomiędzy Polską i Szwajcarią.

■ Fashion Revolution Week – ogólnoświatowa akcja konsumencka zwracająca uwagę na warunki pracy pracowników przemysłu odzieżowego.

■ IV Kongres CSR organizowany przez Skill Group.

■ Kongres Profesjonalistów PR w Rzeszowie.

Maj

■ United Nations Global Compact World Summit w Pradze, na którym ustalono plan wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

■ Business and Human Rights Conference – konferencja na temat przestrzegania praw człowieka w biznesie skupiła w Amsterdamie przedstawicieli biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

■ VIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w ramach którego odbyły się debaty poświęcone m.in. przedsiębiorczości społecznej, CSR, innowacyjnym biznesom młodych przedsiębiorców i zarządzaniu współczesnymi miastami.

■ Ogłoszenie wyników X Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016.

■ Barometr CSR – konferencja prezentująca wyniki badania, cyklicznie ukazującego postawy polskich konsumentów wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR Consulting i Maison & Partners.

■ III Ogólnopolski Dzień Różnorodności.

■ Rozstrzygnięcie Konkursu Kampania Społeczna Roku 2015.

■ CEE CSR Summit – doroczna konferencja w Bratysławie poświęcona CSR w Europie Środkowo-Wschodniej.

■ Ogłoszenie Raportu „Kobiety w Technologiach” – dokument przygotowany przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na zlecenie inicjatywy „Znane Ekspertki”.

■ I edycja Giving Circle Warszawa – spotkanie, podczas którego aktywiści starali się o dofinansowanie swoich projektów. Organizatorem wydarzenia jest ARF w Polsce.

■ Publikacja Raportu Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącego zanieczyszczenia powietrza. Dane pokazują, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE leży w Polsce.

■ Ogłoszenie wyników V edycji „Listków CSR POLITYKI” – zestawienie firm aktywnych w 2015 roku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

■ 2016 International Labour Conference – wydarzenie w Genewie dotyczące regulacji chroniących praw pracowników, będących częścią globalnego łańcucha dostaw.

■ Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju – inicjatywa, której celem było pokazanie i docenienie działań, aktywności oraz projektów promujących zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach.

Czerwiec

■ 16. wydanie najszerzej dystrybuowanej publikacji na temat CSR w Polsce „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”.

■ 15-16 czerwca: European Development Days w Brukseli, w ramach którego odbyła się sesja „Współdzielona odpowiedzialność na rzecz globalnego łańcucha wartości”.

■ Publikacja raportu „The 2016 Sustainability Leaders”, GlobeScan i Sustainable Brands.

■ Gala Finałowa Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” w Warszawie.

■ Rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu „Raporty Społeczne”.

■ „Akademia Odpowiedzialnego Biznesu” zorganizowana przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu.

■ Green Week – inicjatywa Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim Zielonego Tygodnia (30.V-3.VI) były „inwestycje w przyjaźniejszą środowisku przyszłość”.

■ Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych.

■ VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki – podczas tegorocznej edycji rozmawiano o innowacjach i nowych technologiach w czterech obszarach: nowe technologie w gospodarce, inteligentne miasta, zdrowie, innowacyjna infrastruktura.

■ II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

■ Konferencja „Biznes prekursorem innowacji społeczno-środowiskowych. Social Carbon Offset”. Social Carbon Offset to innowacyjny model inwestowania w zieloną energię. Organizatorzy wydarzenia zaprezentowali narzędzie wspierające firmy w policzeniu śladu węglowego, które umożliwia reakcję na problemy środowiskowe i społeczne i przynosi bezpośrednie korzyści przedsiębiorstwu.

■ Konferencja „Raportowanie niefinansowe w Polsce” (28 VI), ogłoszenie polskiej wersji GRI4, Ministerstwo Rozwoju i CSRinfo.

■ Global Summit of Women w Warszawie – „kobiece Davos” od 26 lat gromadzi światowe przywódczynie, polityczki, szefowe największych korporacji oraz liderki organizacji pozarządowych.

■ Publikacja raportu Ekonomia Współpracy, Sieć Sensownego Biznesu.

 

ZAPOWIEDZI

Wrzesień

■ EFNI – Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie – międzynarodowe spotkanie środowisk biznesowych dyskutujących o gospodarce w szerokim kontekście. Wiodący temat wydarzenia to „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki” – czytaj więcej na str. 10.

■ Powołanie Koalicji na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, której celem jest promowanie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami przez firmy.

■ Forum Ekonomiczne w Krynicy, w ramach którego zaplanowano panel „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – jakie korzyści dla firm, instytucji publicznych i obywateli wynikają z ich stosowania?”.

■ Inicjatywa Bałtycka – debata wysokiego szczebla w ramach EFNI, w której organizator – Global Compact Poland – chce zwrócić szczególną uwagę na temat zagrożeń dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym problematykę broni chemicznej.

Październik

■ Rozstrzygnięcie konkursu „Raporty Społeczne”.

■ Konferencja Nienieodpowiedzialni oraz rozstrzygnięcie X edycji konkursu Verba Veritatis.

■ Konferencja na temat innowacji społecznych organizowana przez ALK w Warszawie i GoodBrand/Better.

■ Uroczysta gala z okazji Światowego Dnia ONZ, Global Compact Poland.

■ Rozstrzygnięcie konkursu „Architekci Rozwoju”, którego misją jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju w Polsce, Global Compact Poland.

■ Inauguracja projektu Autorytety, którego inicjatorem jest Grupa ANG.

■ II edycja Giving Circle Warszawa.

Listopad

■ Targi CSR 2016 – największe wydarzenie w Polsce poświęcone wyłącznie tematyce CSR. Organizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Odbędzie się 17 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, pod hasłem „Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy”. – czytaj więcej na str. 13.

■ III Kongres Różnorodności współorganizowany przez Goodbrand/Better.

■ BSR Conference 2016: Be Bold w Nowym Jorku – jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń poświęconych CSR i zrównoważonemu rozwojowi.

■ IV Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze organizowana przez ARF w Polsce.

■ Open Eyes Economy Summit 2016 – pierwsza edycja międzynarodowego forum dedykowanego Ekonomii Wartości. Wydarzenie poświęcone będzie koncepcji Firmy – Idei, która zdaniem twórców, ma wypełnić niezagospodarowaną przestrzeń przez CSR, oraz dwóm towarzyszącym jej ideom, tj. koncepcji Miasto – Idea i Marka = Kultura.

Grudzień

■ 17. wydanie najszerzej dystrybuowanej publikacji na temat CSR w Polsce „Odpowiedzialny Biznes

– Kompendium CSR”.

■ Rozpoczęcie naboru dobrych praktyk do raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

■ Publikacja „Biznes i Prawa Człowieka – Koalicja Rzeczników Etyki” będącej wynikiem całorocznych spotkań grup roboczych wchodzących w skład Koalicji Rzeczników Etyki.