Wartość Natury

Kiedy wdychamy powietrze, wąchamy kwiaty lub łowimy ryby w oceanie, nic nas to nie kosztuje. Jednak „usługi” Natury, rozwijane przez ponad 4,5 mld lat, są bezcenne. To, co dostarcza nam Natura, warte jest przynajmniej dwukrotnie więcej niż przychód i Produkt Krajowy Brutto. Dokładnie tak – na każdego dolara przychodu amerykańskiej firmy i całej gospodarki Natura tworzy dwa razy większą wartość. W 1997 roku zespół naukowców oszacował wartość usług dostarczanych przez 16 ekosystemów, począwszy od lasów i drzew, oczyszczających powietrze niczym płuca planety, po pszczoły zapylające kwiaty. PKB Stanów Zjednoczonych w tamtym roku wyniosło 18 bilionów dolarów, a usługi Natury warte były 33 biliony. Prawie 2 dolary wartości ekosystemu przypadały na 1 dolar przychodów, który wyliczamy standardowo.

Jeżeli nie nauczymy się właściwie szacować wartości Natury, będziemy skazani na jej zrujnowanie. Przykładowo, francuski koncern Kering, produkujący odzież i obuwie, który wycenia ziemię, wodę i powietrze zarówno w swojej firmie, jak i u dostawców. Te nowe mierniki pokazują, w jaki sposób zachowanie równowagi między Naturą a biznesem może być bardziej opłacalne. Każdy inwestor może skorzystać z portalu CleanCapitalist.com, aby ocenić ryzyko swojego portfela finansowego, związane z emisją dwutlenku węgla w związku z produkcją energii. Następnie może skomponować swój portfel tak, aby wspierać czystszą energię. Szacowanie finansowej wartości Natury może poprawić jakość życia, środowiska, a także wyniki finansowe.

Wartość ludzi

Wielu prezesów deklaruje, że ludzie to najważniejszy zasób firmy. Jeżeli to prawda, gdzie jest miejsce ludzi w sprawozdaniach finansowych? Dzisiejsze archaiczne metody księgowania klasyfikują ludzi jako koszt, nie jako aktywa, których wartość z czasem rośnie (chyba że się ich ignoruje, wówczas tracą na wartości). Doradcy z Ocean Tomo szacują, że w 1975 roku ponad 80 proc. wartości firm indeksowanych w zestawieniu S&P 500 stanowiły aktywa materialne – takie jak działki, fabryki i sprzęt. W 2015 roku około 84 proc. rynkowej wartości przedsiębiorstw S&P 500 przypisywało się aktywom niematerialnym, głównie ludziom.

Najistotniejszym czynnikiem w zmianie postrzegania ludzi i uznaniu ich za aktywa jest zrozumienie, że wartość pracownika wzrasta dzięki szkoleniom, zaangażowaniu i pracy zespołowej – czyli temu, co niezbędne w biznesie XXI wieku. Firmy Infosys z Indii oraz Interface z USA traktują ludzi jako aktywa, zarówno pod względem zarządzania, jak i finansowym. A to zachęca do większych inwestycji w umiejętności i daje potencjał do jeszcze większej innowacyjności. W HIP Investor nasz zespół badawczy sprawdza w przedsiębiorstwach wszystkie główne wskaźniki „human impact and profit”, prezentuje je w zestawieniach i rankingach firm dla portfeli inwestycyjnych, a te służą inwestorom, doradcom i menedżerom funduszy.

Przedsiębiorczość obywatelska

Według Banku Światowego 500 milionów ludzi żyjących w ubóstwie mogłoby poprawić swoją sytuację, biorąc małą pożyczkę biznesową. Tymczasem jedynie 1/3 populacji świata ma szansę korzystać z konta bankowego. Mikrofinansowanie, dające dostęp do kapitału, w tym pożyczek i ubezpieczeń, wyznacza konkretną drogę wyjścia z biedy. Ponad 90 proc. tego typu pożyczek trafia do kobiet-przedsiębiorców, których niewielkie biznesy związane są zwykle z żywnością, odzieżą, telekomunikacją i innymi branżami. Spłacalność mikropożyczek zazwyczaj sięga 98 proc. To znacznie większy odsetek niż w przypadku zadłużeń kart kredytowych w USA.

O mikrofinansowaniu świat dowiedział się, kiedy Muhammad Yunus, profesor i ekonomista z Bangladeszu, otrzymał w 2006 roku Pokojową Nagrodę Nobla za stworzenie Grameen Bank (banku działającego na zasadzie non profit, który obsługuje niskodochodowych klientów) oraz za „stworzenie warunków, które pozwalają na utrwalenie pokoju”. Mikrofinansowanie pozwala przedsiębiorcom rozwijać się dzięki dostępności kapitału – poprzez platformy takie jak Kiva.org czy Prosper.com. Kiedy przedsiębiorczość wśród niezamożnych rośnie, poprawia się ich jakość życia, a jednocześnie stają się oni bardziej aktywni ekonomicznie.

Żeby wspierać rozwój mikrofinansowania, przedsiębiorstwo SAP AG połączyło siły z PlaNet Finance – celem było dostarczenie oprogramowania i technologii dla organizacji zajmujących się mikropożyczkami. Firma SAP zobowiązała się do zapewnienia pomocy finansowej, informatycznej oraz eksperckiej dla PlaNet Finance, która jest międzynarodową organizacją pozarządową, wspierającą mikrofinansowanie w niemal 80 krajach i docierającą z usługami do ponad 8 milionów najuboższych ludzi.

Dobrobyt i szczęście narodu

W państwie Bhutan prowadzony jest od lat wskaźnik szczęścia narodowego brutto (GNH) śledzący 72 parametry zdrowia, edukacji, kultury i środowiska w kraju. Wskaźnik ten bada aktywność obywateli. Prosi się ich o pisanie swoistych dzienników – wszystko po to, by ocenić jakość życia.

Z kolei wprowadzony przez ONZ Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI) śledzi rozwój ludzki, społeczności i rozwój środowiska naturalnego we wszystkich państwach świata. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich kilku dekad niemal wszystkie kraje zanotowały pozytywne zmiany.

Znamy już nowe mierniki sukcesu, dzięki którym możemy zbudować lepszy świat. Technologie niezbędne do ich wdrożenia są dostępne już dziś.

 

Artykuł pochodzi z najnowszej edycji Kompendium CSR – pobierz tutaj.