Skip to main content
Home » Poprzednie edycje » Inwestuj lokalnie i rozwijaj się globalnie na trzy sposoby
Poprzednie edycje

Inwestuj lokalnie i rozwijaj się globalnie na trzy sposoby

R.-Paul-Herman
R.-Paul-Herman

R. Paul Herman

Prezes HIP (Human Impact + Profit) Investor Inc., HIPinvestor.com

Przyszłość biznesu globalnego rozpoczyna się w lokalnej społeczności. Jeśli strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w twoim przedsiębiorstwie ogranicza się do wolontariatu i charytatywnych datków, pora odświeżyć jej rozumienie. Najistotniejszymi aktywami w biznesie są ludzie, choć zestawienia bilansowe wykazują ich raczej jako koszty. Takie podejście nie pozwala dostrzec, gdzie tak naprawdę powstają nowe produkty, które przynoszą dochód oraz nowe usługi, dzięki którym pozyskuje się klientów. W jaki sposób można dbać o rozwój ludzi i go podtrzymywać? Są na to trzy sposoby: prowadzenie edukacji otwierającej na poszukiwania rozwiązań, angażowanie w nowatorskie wyzwania zawodowe oraz tworzenie międzysektorowych partnerstw.

Edukacja – tam, gdzie rodzi się zrównoważona innowacja

Biznes rozwija się najszybciej wówczas, gdy rozwiązuje problemy ludzi, społeczeństwa lub środowiska za pomocą produktów i usług. Najszybciej rosnące dochody firmy Unilever przynoszą produkty spożywcze i zdrowotne, które powstają w sposób zrównoważony.

W jaki sposób CSR może wyzwalać taką innowacyjność w twoim biznesie? Pozyskuj utalentowanych ludzi z ośrodków Yunus Social Business Centre kształcących się na uniwersytetach całego świata.

Ośrodki Yunus Social Business Centres zostały założone przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla Muhammada Yunusa, który stworzył Grameen Bank. W otwieranych przez noblistę ośrodkach naukowych nowe pokolenia liderów uczą się rozpoznawać potrzeby społeczności, a następnie rozwijać przedsięwzięcia biznesowe, które są dobre dla tych wspólnot.

Tak jak Yunus Centre tworzy przedsięwzięcia typu joint venture z międzynarodowymi korporacjami – z Danone w zakresie żywności, podobnie Twój biznes może nawiązać współpracę, aby rozwiązywać problemy i rozwijać kolejne pokolenia. Innymi słowy, angażując się w kwestie zdrowia czy wyrównywania szans w lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie swoich możliwości, twoja firma może wesprzeć rozwój społeczny, a przy tym zapewnić sobie także wzrost przychodów.

Angażowanie pracowników w nowatorskie wyzwania

Aby zmotywować młode talenty, CSR musi oznaczać więcej niż tylko dobroczynność i wolontariat po godzinach pracy. Młode pokolenie poszukuje poczucia sensu w swojej codziennej pracy. Firmy, w których pracownik przyczynia się do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, są bardziej atrakcyjnym miejscem pracy.

Pracownicy chcą widzieć to sensowne oddziaływanie w swojej pracy, a dzięki temu stają się bardziej innowacyjni. Inżynierowie General Electric pracowali nieodpłatnie w krajach rozwijających się, co zainspirowało ich do stworzenia innowacyjnego, tańszego sprzętu medycznego, takiego jak inkubatory dla niemowląt nadające się do pracy w trudnych warunkach wiejskich szpitali.

Wysoko zmotywowane pokolenie Y chce także, aby jego fundusze emerytalne były inwestowane w podmioty, które pozytywnie oddziałują na społeczności. W USA inżynierowie z firmy Environmental Building Strategies (EBS) zażądali inwestowania swoich oszczędności w firmy „bez paliw kopalnianych”. Takie przesunięcie inwestycji może po pierwsze, pomóc przetrwać zmiany klimatu, a po drugie, wskazać bardziej dostosowane do ryzyka możliwości zysku.

Innowacyjne partnerstwa międzysektorowe

Rozwój społeczności może być rezultatem międzysektorowej współpracy. Przedsiębiorcy społeczni, pracujący na styku różnych sektorów, angażują się lokalnie, aby rozwiązywać problemy ludzi, społeczeństwa i środowiska. Globalne organizacje, takie jak Ashoka, LGT czy AVPN, pomagają ujawniać potencjał, podtrzymują i wspierają rozwój tych przedsiębiorców.

W Meksyku przedsiębiorcy społeczni, finansowani przez Ashokę, nawiązali współpracę z firmami oferującymi materiały budowlane. Dzięki temu, odkąd nisko kosztowy cement dostępny jest w lokalnych społecznościach, domy jednopokojowe łatwo zamienić na dwupokojowe. Co kluczowe, w domach dwupokojowych przemoc domowa jest o 40 proc. Rzadszym zjawiskiem niż w jednopokojowych. Dzięki tej współpracy poprawiono dobrobyt fizyczny i psychiczny ludzi, jednocześnie zwiększając zasięg działalności firm, produkujących cement.

Strategiczne stosowanie CSR możliwe jest w wielu sytuacjach. W książce „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” (autor: P. Herman – przyp. red.) wskazaliśmy pięć kluczowych obszarów oddziaływania, w których zaspokajane są potrzeby ludzkie: zdrowie, dostatek, ziemia, równość i zaufanie. Firmy mogą dążyć do zaspokojenia tych potrzeb i mierzyć je za pośrednictwem swojego biznesu. W ten sposób CSR przestaje być dodatkiem, a staje się sposobem na rozwijanie biznesu poprzez koncentrację na człowieku, która w efekcie daje potencjalnie wyższy zysk. Nazywamy to podejście HIP – Human Impact (oddziaływanie na człowieka) + Profit (zysk).


Jak uczyć rozwiązywania globalnych problemów?

Według Aspen Institute i Net Impact dzisiejsze programy akademickie odzwierciedlają różnorodne multidyscyplinarne podejścia, które wspierają wszechstronne, przyszłościowe myślenie o cyklu życia w biznesie. Według Aspen Institute liczba kursów fakultatywnych, zajmujących się oceną i rozwiązywaniem zagadnień środowiskowych i społecznych, wzrosła o 20 proc.

Jak to robią poszczególne uczelnie?

■ Szkoła Simmons School of Management w Bostonie włączyła przedsiębiorczość zrównoważoną i społeczną do głównego programu studiów MBA i do studiów niższego szczebla – programów zawodowych oraz do edukacji menedżerskiej. Co więcej, 35 proc. stałej kadry uczelni zajmuje się badaniem tematów społecznej odpowiedzialności i innowacyjności biznesu.

■ Kierunki łączone, obejmujące zajęcia z różnych programów, są tradycyjnym sposobem kształcenia absolwentów biegłych w wielu dziedzinach. Studenci Yale mogą łączyć studia MBA z wydziału School of Management z magisterium w zakresie środowiska na wydziale School of Forestry and Environmental Studies.

■ Programy zawodowe i specjalizacje w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorczości społecznej są włączane do tradycyjnych programów, takich jak Certificate in Public Management (certyfikacja z zarządzania w sektorze publicznym) na Uniwersytecie Stanforda lub specjalizacja w przedsiębiorczości społecznej, oferowana przez wydział Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE) Uniwersytetu Duke’a.

■ Powstają także ośrodki oraz instytuty dla zrównoważonego rozwoju, powoływane zazwyczaj po to, by dostarczać konkretne usługi korporacjom. Jednym z przykładów takich ośrodków naukowych, nakierowanych na komercjalizację wiedzy, jest Center for Responsible Business (centrum dla odpowiedzialnego biznesu) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Także zakład Erb Institute na Uniwersytecie Michigan wspiera zrównoważoną przedsiębiorczość na świecie poprzez międzywydziałowe badania oraz inicjatywy edukacyjne.

■ Nowo ustanowione instytucje, zajmujące się przedsiębiorczością społeczną, takie jak Lewis Center uczelni Babson College, poszukują dróg tworzenia takiego biznesu, który będzie stawiał czoła istotnym problemom globalnym oraz „utworzy wartość dla społeczeństwa w obszarach edukacji, zdrowia, komunikacji i infrastruktury, ubóstwa, rozwoju ekonomicznego, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, energetyki, środowiska i jakości życia”.

Czytaj więcej na: kompendiumcsr.pl i w książce „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych”.

Next article