Skip to main content
Dalajlama
Poprzednie edycje

Powszechna odpowiedzialność – wyzwanie naszych czasów

Potrzebujemy dziś nowego podejścia do globalnych problemów. Musimy poczuć się odpowiedzialni za poszczególne jednostki, społeczności oraz wszystkich, 
którzy tworzą ogromną ludzką rodzinę.