Dalajlama
Poprzednie edycje
Powszechna odpowiedzialność – wyzwanie naszych czasów
Potrzebujemy dziś nowego podejścia do globalnych problemów. Musimy poczuć się odpowiedzialni za poszczególne jednostki, społeczności oraz wszystkich, 
którzy tworzą ogromną ludzką rodzinę.