Odpowiedzialny Biznes - Kompendium CSR
22. wydanie Kompendium CSR z „Gazetą Wyborczą”
Droga do równego traktowania
Rewolucja w social media

Rewolucja w social media

Czy potrafisz wyobrazić sobie świat, w którym władzę nad mediami z rąk wielkich 
koncernów medialnych i agencji reklamowych przejmują zwykli obywatele? 
Świat, w którym pojedynczy konsument jest w stanie wywrzeć wpływ na działanie 
globalnej korporacji? Jeżeli nie, rozejrzyj się. Rewolucja właśnie trwa!
CSR motorem innowacji

CSR motorem innowacji

Projekty o charakterze innowacyjnym nieustannie przyciągają uwagę firm. Rośnie też 
odsetek tych, które coraz poważniej myślą o podejmowaniu działań wpisujących się w idee zrównoważonego rozwoju. Czas połączyć ze sobą te dwie domeny aktywności biznesowej
i wytworzyć efekty synergiczne.
Technologie w odpowiedzialnym biznesie

Technologie 
w odpowiedzialnym biznesie

Firmy i organizacje realizujące inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju 
mogą dzisiaj korzystać z wielu technologii ułatwiających szereg czynności: 
od zarządzania danymi nt. wpływu społecznego i środowiskowego, poprzez 
komunikację z darczyńcami i beneficjentami, po zbieranie środków na działalność.
M dro t umu w s u bie spo ecze stwu

Mądrość tłumu w służbie społeczeństwu

„Bez względu na to, kim jesteś, i tak większość najmądrzejszych ludzi pracuje 
dla kogoś innego”. Niezależnie od obszaru działalności gospodarczej znaczna część wiedzy potrzebnej firmom znajduje się poza ich granicami, a jednym z kluczowych wyzwań w zarządzaniu staje się znalezienie sposobu na jej pozyskanie.
Plan B na zr wnowa on przysz o

Plan B na zrównoważoną przyszłość

Brytyjski przedsiębiorca, miliarder, twórca liczącej ponad 400 firm Virgin Group. Richard Branson, wizjoner i hojny filantrop, inwestuje w przedsięwzięcia, 
które pomagają budować zdrowy, zrównoważony i pokojowy świat dla 
przyszłych pokoleń.
Zr wnowa one miasto poligonem wsp pracy

Zrównoważone miasto – poligonem współpracy

W mieście krzyżują się interesy wszystkich, ale zawsze na pierwszym planie powinien być mieszkaniec i jego dobro. Oznacza to uwzględnienie możliwie wszystkich potrzeb człowieka. Wtedy możemy mówić o zrównoważonym rozwoju miast.
Kooperacja mi dzysektorowa w r norodno ci si a

Kooperacja międzysektorowa
– w różnorodności siła!

Współpraca międzysektorowa oraz łączenie różnorodnych, komplementarnych zasobów pomiędzy podmiotami z różnych sektorów to ogromny potencjał na innowacyjne i efektywne wypełnianie zadań i realizowanie celów kooperujących stron.
Wsp zawodnictwo czy wsp praca

Współzawodnictwo czy współpraca?

Współczesna wiedza o zarządzaniu mocno eksponuje tezę, że podstawą 
skuteczności działania zespołu jest współpraca. Z wielkim trudem przychodzi 
wdrażanie jej we współzawodniczącej społeczności.
Indywidualizm i zaanga owanie

Indywidualizm 
i zaangażowanie

Socjologowie od lat 80. piszą o procesie indywidualizacji, który doprowadził 
do zjawiska, które wybitny francuski uczony Alain Touraine nazwał niedawno 
„końcem społeczeństwa”.
Osi gaj c wielkie cele wieloma r kami

Osiągając wielkie cele wieloma rękami

Wywiad z Muhammadem Yunusem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, pionierem mikropożyczek i założycielem wielu skutecznych przedsiębiorstw 
społecznych.
Stymulowanie innowacji przez anga owanie interesariuszy na rzecz zr wnowa onego rozwoju

Stymulowanie innowacji przez angażowanie interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jednym z podstawowych zagadnień CSR jest wpływ interesariuszy na organizację i jednocześnie uwzględnianie przez nią ich oczekiwań – dwustronny dialog przyczyniający się do rozwoju
i zdobywania przewagi konkurencyjnej.